Bởi {0}
logo
NINGBO YONGYE ZIHANTECHNOLOGY CO., LTD
Custom manufacturer
Sản Phẩm chính: Nhựa Ghế Xếp, Ghế Nhựa Ghế Xếp, Ghế Nhựa Chiavari Ghế, Resin Chữ Thập Trở Lại Ghế, Cocktail Bảng
Thứ tự xếp hạng2 phổ biến nhất trong Ghế ngồi ngoài vườnTotal staff (98)Sample-based customizationTotal trading staff (5)Supplier assessment procedures